Polski Biznes

USŁUGI ALPINISTYCZNE "HIGHWORK" Mateusz Janiuk www.highwork.pl

10-588 Olsztyn ul. Tadeusza Kościuszki 58a/3

tel.: 509 975 143, Tel.kontaktowy

PLEN
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Kurs pierwszej pomocy Olsztyn

Nazwa rozszerzona:

Kurs pierwszej pomocy Olsztyn

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Marka:
Highwork
Czas wykonania:
Zgodnie z ustaleniami
Warunki handlowe:
Do ustalenia
Opis usługi:

Proponujemy Państwu przygotowany i wielokrotnie sprawdzony 8 godzinny program szkolenia.
Jest to program obejmujący swoim zakresem postępowanie w stanach zagrożenia życia.
Części wykładowe prezętowane są audio-wizualnie, natomiast część praktyczna prowadzona
jest z wykorzystaniem różnego rodzaju fantomów oraz sprzętu medycznego. Kursanci ćwiczą
na fantomach dorosłych i dzieci z elektronicznymi wskaźnikami oraz na fantomach imitujących
urazy.Część teorertyczna szkolenia obejmuje 40% zajęć natomiast część praktyczna 60%.
Zajęcia praktyczne są prowadzone w grupach do 6 osób wraz z instruktorem. Zajęcia kończą
się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu. Zakres
tematyczny szkolenia oparty jest na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz
Amerykańskiego Programu Postępowania w Urazach Ciała.